ΡΟΜΒΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ

Εταιρικά στοιχεία

ΡΟΜΒΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 12
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Τ.Κ. 163 45
Tel. 2109923352
Fax. 2109949851
E-mail: alampanou@romvos.edu.gr

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2019

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 2016

ΡΟΜΒΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ